Finanční pomoc místo vánočních darků 2023

Opět se zapojujeme tam, kde je to potřeba, a rozjíždíme kampaň: Finanční pomoc místo vánočních dárků! 🎁

Letos jsme se rozhodli darovat v každé pobočce se zaměřením na regionalitu a jsme rádi, že můžeme podpořit následující organizace:

KIWANIS Straubing

Pobočka Oberschneiding podpořila finačně organizaci KIWANIS. Jde o celosvětovou organizaci dobrovolníků, kteří aktivně pracují pro blaho dětí a komunity. Pod heslem „Sloužíme dětem světa“ Kiwanis podporuje děti a mladé lidi.

Spendenübergabe

Více informací o této organizaci naleznete zde: https://www.kiwanis-straubing.de/ 

Kunzemannschule Döbeln

Pobočka Döbeln chtěla část zisku věnovat na regionální projekt. Vedoucí pobočky Enrico Dümontem a zástupkyně Isabel Papsdorf vybrali jako příjemce sdružení na podporu základních škol Kunzemannschule e.V. Je tam 190 studentů, kteří se mohou těšit na nové učební pomůcky, jak oznámila předsedkyně podpůrného spolku Heidemarie Egerer. Kromě inkluze je pozornost zaměřena také na integraci a podpůrnou práci pro studenty s problémy s učením, uvedla ředitelka školy paní Fraingeová. Kromě odpovědných osob za schambeck group předal šek také operation manažer pro Německo pan Thomas Schambeck.

Kunzemannschule Döbeln Spendenübergabe

Více informací o tomto podpůrném sdružení naleznete zde: https://www.kunzemannschule.de/foerderverein/

Helping Angels Gotha e.V.

Pobočka Gotha se rozhodla věnovat částku na Helping Angels Gotha e.V. Spolek je financován výhradně z darů a členství. Nyní 100 členů pracuje na dobrovolné bázi, aby umožnilo těžce nemocným splnit jejich poslední srdečná přání. Tento klub existuje již 6 let a zatím bylo splněno každé přání.

Spendenübergabe Weihnachtsaktion

Ještě více informací a všechna svá dosud splněná přání najdete zde: https://www.helpingangels-gotha.de/ 

MáTa pro rodinu v Plzni

Pobočka Plzeň přispěla MáTa pro rodinu. Registrované sdružení rodin nabízí od roku 2016 sociální pomoc a podporu rodinám s dětmi, které jsou ohroženy bytovou nouzi nebo domácím násilím. Nabídka cílí především na rodiny s dětmi a mladé lidi ve věku 0 až 26 let, kteří jsou ohroženi. Cílovou skupinou jsou také oběti domácího násilí, oběti trestných činů, bezdomovci, etnické menšiny a lidé žijící v odlehlých oblastech.

 

Veškeré informace k tomuto tématu naleznete zde: https://www.mataprorodinu.cz/

Srdce pro Strakonice

Nadace Srdce pro Strakonice pomáha lidem, kteří se vyskytli v tíživé životní situaci.

 

Více informací najdete zde: https://www.volyne.eu/nadacni-fond-srdce-pro-strakonice/d-14131

Dětský dům Jedlička v Chomutově / Kristýna Rollingerová

V Mostě získaly finanční podporu dva projekty. Jednak Dětský domov Jedlička v Chomutově. Zapojují se tam dobrovolníci a organizují pro děti speciální aktivity a vzdělávací projekty.

Druhá polovina částky byla věnována na uzdravení paní Kristýny Rollingerové, která trpí leukémií.

SpendenübergabeSpendenübergabe Jedlicka

 

Více informací o dětském domově v Chomutově naleznete zde:  https://spolek-jedlicka.cz/

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE Slovensko


Náš tým v Bratislavě podpořil svým darem nadaci Kvapka Nádeje. Tato nadace byla založena s cílem poskytovat dlouhodobou a nepřetržitou podporu zdravotním, vzdělávacím, kulturním a sociálním potřebám nemocných dětí, zejména onkologicky postižených.

Kvapka Nadeje Spendenübergabe

 

Ještě více zajímavých faktů najdete zde: Nadácia KVAPKA NÁDEJE – Nadácia KVAPKA NÁDEJE (kvapkanadeje.sk)

 

Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit tyto regionální projekty!

Přejeme Vám klidné a rozjímavé adventní období, krásné svátky a do nového roku štěstí, zdraví a úspěchy!

Veselé Vánoce