Životní prostředí

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – OCHRANA KLIMATU – OCHRANA VOD

Celková koncepce budovy vychází z těchto požadavků.

FOTOVOLTAIKA

1 000 m2 plochy střech je celoplošně vybaveno fotovoltaikou.
Budova naší firmy tak vytváří ekologickou energii ze slunce přibližně pro 80 domácností.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

Budova je vytápěna kogenerační jednotkou, která zároveň vytváří elektrickou energii.
Při spalování fosilních paliv je využito pouze cca 44 % energie. Díky kogeneraci dosahujeme energetického využití fosilní energie (ekologický plyn) ve výši cca 90 %.

VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY U PARKOVACÍCH MÍST

Veškerá povrchová voda ze střechy a venkovních prostor se přes strouhy kompletně vsakuje.

TOPENÍ

Používáním obnovitelných energií přispíváme k ochraně životního prostředí!

Jsme účastníkem dohody Umweltpaket Bayern a dobrovolně jsme se v rámci dohody „Gemeinsam Umwelt und Wirtschaft stärken / Společně k posílení životního prostředí a ekonomiky“ zavázali k ekologické odpovědnosti.

Jak vás můžeme podpořit?

Těšíme se na vaši zprávu.