Poslání schambeck group

schambeck group působí od roku 2010 jako poskytovatel služeb v oblasti kvality, supply-chain-managementu a logistiky. Díky vynikající práci našich zaměstnanců den za dnem a odhodlání našeho managementu bylo dosaženo značného růstu na globálním trhu. Dnešním dnem patří k našim stálým zákazníkům skoro všechny branže zabývající se kvalitou a to díky našim zkušenostem a stálému vývoji.

Zdravý růst funguje obzvlášť dobře, když jsou pevné kořeny, mohutný kmen a stabilní větve živí mladé výhonky. Kořeny společnosti jsou zkušenosti ze stabilních procesů a know-how naší organizace. Kmen a větve  jsou vedoucí a jejich zkušení zaměstnanci, protože tyto zkušenosti předávají na naše mladé výhonky, talenty zítřka. Aby byly kořeny posílené, kmen silnější a mladé výhonky se staly novými stabilními větvemi je zapotřebí kromě dobrého plánování, vedení a svědomité práce dodržovat určité hodnoty a pravidla.

S tímto posláním  udává schambeck group souhrn pravidel pro všechny zaměstnance mezi sebou interně, ale také se všemi zainteresovanými skupinami. K těmto skupinám patří především: zákazníci, zaměstanci, kolegové, nadřízení, dodavatelé, partneři, vlastníci, banky, úřady, společnost, ve které se pohybujeme, tisk a média, životní prostředí, ve kterém žijeme. K tomu jsou zapotřebí základní hodnoty a jasná pravidla. Tvoříme naší společnou vizi, která popisuje hodnoty, za kterými si stojíme, které nám jsou důležité, podle kterých se chováme a konečně také utvářejí naší společnost. My tvoříme naše etické standardy, naše sociální chování, také naše chovaní mezi sebou a naše vystupování navenek. Každý z nás nese zodpovědnost, za své činy, aby byly zasády tohoto poslání zajištěny. Vždy jednáme tak, že

  • mohu říct své rodině nebo kolegům o svých činech s čistým svědomím!
  • mohl bych říct milionům lidí po celém světě v tisku o svých činech!

Jaké máme hodnoty?

Respekt & tolerance

Při vzájemném jednání si prokazujeme uznání a respekt. Bez ohledu na původ, rasu, pohlaví, omezení a vzdělání. Bez ohledu na to, jak velká a náročná se určitá výzva zdá. Různé názory vznikají z různých osobních zkušeností a zážitků a jsou pro nás pozitivním potenciálem. Diskuze vedeme objektivně na základě faktů a za účelem najít řešení. Respektujeme rozhodnutí a podle toho orientujeme naše chování.

Rodina

Jsme středně velký rodinný podnik a proto máme rodinné struktury a jednání. Za každým zaměstnancem stojí rodina. Naším výdělkem zabezpečujeme naše živobytí. Jednáme s tímto vědomím a touto zodpovědností. Pokud se někomu z rodiny nedaří, pomůžeme si navzájem. Rodina je tak silná, jako její nejslabší jedinec. V rodině nemají vždycky všichni stejný názor. V rodině nesvítí každý den slunce. Všechna témata  budou prodiskutována a možné problémy si vyjasníme. V rodině držíme spolu a pracujeme na stejném cíli. Navenek vždycky držíme spolu.

Členská osvědčení v Rodinném paktu Bavaria naleznete zde:

Flyer Rodinný pakt Bavorsko

Upřímnost & poctivost

Chováme se k sobě upřímně a čestně a to bez výhrad. Otevřená komunikace, která je upřímná a poctivá je základ důvěry. Důvěra je základ pozitivního základního nastavení a pozitivního myšlení. Pozitivní myšlení je základ našeho úspěchu. Je nám jasné, že jsou situace, ve kterých je potřeba chovat se diskrétně. V takových situacích platí: „Ticho je lepší než výmluvy a kličky.“

Radost z práce

Každý jednotlivec se zasadí o to, aby vládlo příjemné pracovní prostředí. Prostředí, ve které, stojí radost z práce a vášeň pro kvalitu, na prvním místě. Diskuze a moderní studie vychází z myšlenkového oddělení mezi prací a volným časem. To je špatný přístup. Tohle myšlenkové oddělení, že pracovní doba je otravné zlo a volný čas je pozitivní náplní našich životů musíme z našich hlav vyšktnout. Když si uvědomíme, že v práci stárneme, zjistíme, jak důležité to je, radost a zábavu zažívat i během pracovní doby. S radostným nasazením nezajistím jenom přidanou hodnotu společnosti, ale v první řadě zajistím přidanou hodnotu sám sobě a naplnění života jako celku!

Jdeme příkladem

Půjdeme příkladem! Chceme se jako společnost rozrůstat, proto přibíráme do společnosti i mladé lidi a nové kolegy. Právě mladí kolegové a noví zaměstnanci hledají kolegy, podle kterých se mohou zorientovat. Ne jenom vedoucí mají jít příkladem. Na základě sympatií, náklonosti, chování atd. Může být každý z nás pro někoho příkladem, bez toho abychom o tom věděli. Podle toho, kdo je vaším vzorem se také bude odvíjet vaše chování, takže půjdeme příkladem za každych okolností.

Horlivost a celoživotní vzdělávání

Pandemie a krize ukázali, jak rychle se naše priority mění. Porozumění stabilních hodnot je právě v krizích jako kompas, který nám udává směr. Porozumění hodnot a horlivost v harmonii, nám pomáha překonat krize. Vzít si z krize ponaučení nás posiluje v budoucnu. Poučíme-li se z minulosti, změníme přítomnost a  posílíme naší budoucnost. Jsme otevřeni změnám a jsme na ně připraveni. Jsme stále se vzdělávací organizace, která celoživotně rozvíjí své dovednosti.

Kromě těchto základních hodnot považujeme za samozřejmé:

  • Dodržujeme zákony a předpisy!
  • Netolerujeme obtěžování a nasílí na pracovišti!
  • Alkohol a zakázané látky nemají ve firmě místo!
  • Bezpečí a ochrana zdraví jsou pro nás nejvyšší prioritou!
  • Neposkytujeme žádné výhody, abychom jsme si zajistili výhody!
  • Nenecháme se podplatit a nepřijímáme bonusy!
  • Ochrana naší přírody má pro nás nejvyšší prioritu, v zájmu další generace!

Věrni našim hodnotám a oddáni cíli inovačního vedení!

Podepsal, Christian Schambeck v lednu 2021

Podepsáno a podpořeno všemi manažery a zaměstnanci ve společnosti!

Jak vás můžeme podpořit?

Těšíme se na vaši zprávu.