TISAX Certifikát

Automobilový průmysl se neustále rozvíjí a velkou roli v tom hraje digitalizace. To však také zvyšuje kyberkriminalitu a v důsledku toho mohou být ohrožena interní data.
Nejen kvalita, ale také bezpečnost dat našich zákazníků je naší odpovědností.
Zaměstnanci schambeck group jsou na toto téma pravidelně školeni a od srpna 2022 jsme certifikováni certifikátem TISAX úrovně 2 „Bezpečnost informací podle vysokých požadavků na ochranu“ od německého Sva
zu automobilového průmyslu.
TISAX-Zertifikat
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti informací nebo požadujete další informace o certifikaci TISAX, kontaktujte nás: https://www.schambeck-group.com/cz/startseite-tschechisch/