Životné prostredie

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – OCHRANA KLÍMY – OCHRANA VÔD

Celková koncepcia budovy vychádza z týchto požiadaviek.

FOTOVOLTIKA

1 000 m2 plochy striech je celoplošne vybavených fotovoltikou.

Budova našej firmy tak vytvára ekologickú energiu zo slnka približne pre 80 domácností.

KOGENERAČNÁ JEDNOTKA

Budova je vykurovaná kogeneračnou jednotkou, ktorá zároveň vytvára elektrickú energiu.

Pri spaľovaní fosílnych palív sa využíva iba cca 44 % energie. Kogeneráciou dosahujeme energetické využitie fosílnej energie (ekologický plyn) vo výške cca 90 %.

VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY NA PARKOVACÍCH MIESTACH

Celá povrchová voda zo strechy a z vonkajších priestorov sa cez struhy kompletne vsakuje.

KÚRENIE

Používaním obnoviteľných energií prispievame k ochrane životného prostredia!

Sme účastníkom dohody Umweltpaket Bayern a dobrovoľne sme sa v rámci dohody Gemeinsam Umwelt und Wirtschaft stärken/Spoločne k posilneniu životného prostredia a ekonomiky zaviazali k ekologickej zodpovednosti.

Dokument na stiahnutie tu

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.