Podnikatelská diskuse na téma management znalostí

Helmut Hentschel z obchodní komory dolního Bavorska (1. zleva) a Ewald Seifert (1. zprava), starosta obce Oberschneiding, se sešli na obchodním jednání skupiny schambeck, aby si vyměnili informace o managementu znalostí a odborném školení. Interní firemní vzdělávání a další vzdělávání během pandemie je pro podnik cennou investicí. S rostoucími omezeními kontaktů se digitální vzdělávání stalo důležitějším než kdy jindy. Skupina schambeck již od roku 2017 zavedla úspěšně program e-learningu “SELMA”.

SELMA je ukázkovým příkladem řízení managementu znalostí a v roce 2018 získala cenu Cross-Border-Award. Zaměstnanci mají možnost se školit ve svém rodném jazyce. Podle Christiana Schambecka (uprostřed) testování a zapojení nadřízených zajišťuje dosažení vzdělávacích cílů . Starosta Seifert poukázal na výhody obchodní a vzdělávací lokality Oberschneiding s možnostmi v IT a vzdělávacím centru. Helmut Hentschel vysvětlil rozsáhlé možnosti financování dalšího vzdělávání.

Diskuze na téma firemní vzdělávání