Podnikatelia hovoria o operatívnom riadení znalostí

Helmut Hentschel z Obchodnej komory Dolného Bavorska (1. zľava) a Ewald Seifert (1. sprava), starosta obce Oberschneiding, sa stretli na obchodnom stretnutí skupiny Schambeck, aby si vymenili informácie o riadení znalostí a odbornom vzdelávaní. Odborná príprava a ďalšie vzdelávanie v rámci krízy Corona je cennou investíciou pre výzvy pre Coronu. So zvyšujúcimi sa obmedzeniami kontaktov sa digitálne vzdelávanie stalo dôležitejším ako kedykoľvek predtým. Skupina Schambeck už od roku 2017 zaviedla systém riadenia elektronického vzdelávania „SELMA“ a viedla k úspechu. SELMA je ukážkovým príkladom riadenia prevádzkových znalostí a v roku 2018 jej bola udelená cezhraničná cena. Zamestnanci majú prístup k ďalším možnostiam vzdelávania vo všetkých jazykoch zamestnancov štandardizovaným štandardizovaným spôsobom. Podľa Christiana Schambecka (v strede) testovanie a zapojenie orgánov dohľadu zabezpečujú dosiahnutie cieľov vzdelávania. Primátor Seifert poukázal na výhody obchodnej a vzdelávacej lokality Oberschneiding s možnosťami v IT a vzdelávacom centre. Helmut Hentschel poukázal na rozsiahle možnosti financovania opatrení ďalšieho vzdelávania.