Filozofia skupiny schambeck

Naša filozofia

schambeck group pôsobí od roku 2010 ako poskytovateľ služieb v oblasti kvality, supply-chain-manažmentu a logistiky. Vďaka vynikajúcej práci našich zamestnancov deň po dni a odhodlaním nášho manažmentu sme dosiahli značný nárast na globálnom trhu. Dnešným dňom patria k našim stálym zákazníkom skoro všetky odvetvia ktoré sa zaoberajú kvalitou a to vďaka našim skúsenostiam a neustálemu vývoju.

Zdravý rast funguje obzvlášť dobre keď sú pevné korene, mohutný kmeň a stabilné konáre živia mladé výhonky. Korene spoločnosti sú zo skúseností, stabilných procesov a know-how našej organizácie. Kmeň a konáre sú naši vedúci pracovníci a ich skúsení zamestnanci, pretože tieto skúsenosti predávajú na naše mladé výhonky, talenty zajtrajška. Aby boli korene posilnené, kmeň silnejší a mladé výhonky sa stali novými stabilnými konármi je potrebné okrem dobrého plánovania, vedenia a svedomitej práce dodržiavať určité hodnoty a pravidlá.

S týmto poslaním  udáva schambeck group súhrn pravidiel pre všetkých zamestnancov nielen medzi sebou interne, ale tiež so všetkými  zainteresovanými skupinami. K týmto skupinám patria predovšetkým: zákazníci, zamestanci, kolegovia, nadriadení, dodavatelia, partneri, vlastníci, banky, úrady, spoločnosť v ktorej sa pohybujeme, tlač a media a životné prostredie v ktorom žijeme. K tomu sú potrebné základné hodnoty a jasné pravidlá. Tvoríme našu spoločnú víziu, ktorá popisuje hodnoty za ktorými si stojíme a ktoré sú pre nás dôležité. Podľa nich sa správame a zároveň utvárajú našu spoločnosť. My tvoríme naše etické štandardy, sociálne chovanie ako aj chovanie sa medzi sebou a vystupovanie navonok. Každý z nás nesie zodpovednosť  za svoje činy aby boli zásady tohto poslania zaistené. Vždy jednáme tak,

  • že môžeme s čistým svedomím rozprávať svojej rodine o svojom chovaní!
  • svojom chovaní a tiež tlači pred miliónom ľudí!

Aké hodnoty zastupujeme?

Rešpekt & tolerancia

Pri vzájomnom jednaní si preukazujeme uznanie a rešpekt. Bez ohľadu na pôvod, rasu, pohlavie, obmedzenie či vzdelanie. A to aj bez ohľadu na to, aká veľká a náročná sa výzva zdá. Rôzne názory vznikajú z rôznych osobných skuseností a zážitkov a sú pre nás pozitívnym potenciálom. Diskusie vedieme objektívne na základe faktov a za účelom najsť riešenie. Rešpektujeme rozhodnutie a podľa toho orientujeme naše chovanie.

Rodina

Sme stredne veľký rodinný podnik a preto máme rodinné štruktúry a jednanie. Za každým zamestnancom stojí rodina. Naším zárobkom zabezpečujeme naše živobytie. Jednáme s týmto vedomím a touto zodpovednosťou. Pokiaľ sa niekomu z rodiny nedarí, pomôžeme si navzájom. Rodina je taká silná, ako jej najslabší jedinec. V rodine nemajú vždy všetci rovnaký názor. V rodine nesvieti každý deň slnko. Všetky témy budú prediskutované a možné problémy si vyjasníme. V rodine držíme spolu a pracujeme na rovnakom cieli. Navonok vždy držíme spolu.

Osvedčenie o členstve v Bavorskom rodinnom pakte nájdete tu:

Flyer Familienpakt Bayern

Úprímnosť & poctivosť

Chováme sa k sebe úprimne a čestne a to bez výhrad. Otvorená komunikácia, ktorá je úprimná a poctivá je základom dôvery. Dôvera je základ pozitívneho základného nastavenia a pozitívneho myslenia. Pozitívne myslenie je základom nášho úspechu. Je nám jasné, že sú situácie, v ktorých je potrebné chovať sa diskrétne. V takýchto situáciach platí: „Ticho je lepšie ako výhovorky a okľuky.“

Práca nás baví

Každý jednotlivec sa zasadí o to, aby vládlo príjemné pracovné prostredie. Prostredie, v ktorom, stojí radosť z práce a vášeň pre kvalitu, na prvom mieste. Diskusie a moderné štúdie vychádzajú z myšlienkového delenia medzi prácou a voľným časom. To je zlý prístup. Toto myšlienkové delenie, že pracovná doba je otravné zlo a voľný čas je pozitívna náplň našich životov musíme z našich hláv vyškrtnúť. Keď si uvedomíme, že v práci starneme, zistíme aké je dôležité  radosť a zábavu zažívať aj počas pracovnej doby. S radostným nasadením nezabezpečím nielen pridanú hodnotu spoločnosti, ale v prvom rade zabezpečím pridanú hodnotu sám sebe a naplnenie života ako celku!

Ísť príkladom

Pôjdeme príkladom! Chceme sa ako spoločnosť rozrastať, preto priberáme do spoločnosti mladých ľudí a nových kolegov. Práve mladí kolegovia a noví zamestnanci hľadajú kolegov, podľa ktorých sa môžu zorientovať. Nielen vedúci  majú ísť príkladom. Na základe sympatií, náklonnosti, chovania atď. Každý z nás môže byť pre niehoho príkladom a to aj bez toho aby sme o tom vedeli. Podľa  toho, kto je vaším vzorom sa bude odvíjať aj vaše chovanie, takže pôjdeme príkladom za každých okolností.

Horlivosť a celoživotné vzdelávanie

Pandémia a kríza nám ukázali, ako rýcho sa naše priority menia. Porozumenie stabilných hodnôt je práve v krízach ako kompas, ktorý nám udáva smer. Porozumenie hodnôt a horlivosť v harmonií, nám pomáha prekonať krízu. Vziať si z krízy ponaučenie nás posiluje do budúcna. Ak sa poučíme z minulosti, zmeníme prítomnosť a posilníme našu budúcnosť. Sme otvorení zmenám a sme na ne pripravený. Sme stále sa vzdelávajúca organizácia, ktorá celoživotne rozvíja svoje zručnosti.

Okrem základných hodnôt, považujeme nasledujúce za samozrejmosť:

  • Dodržujeme zákony a predpisy!
  • Netolerujeme obťažovanie a násilie na pracovisku!
  • Alkohol a zakázané látky nemajú vo firme miesto!
  • Bezpečnosť a ochrana sú pre nás najvyššou prioritou!
  • Neposkytujeme žiadne výhody, aby sme si zaistili výhody!
  • Nenecháme sa podplatiť a neprijímáme bonusy!
  • Ochrana našej prírody má pre nás najvyššiu prioritu, v záujme ďalšej generácie!

Verní našim hodnotám a odhodlaní k cieľu vedúceho v oblasti inovácií!

Podpísaný, Christian Schambeck v januári 2021

Všemi manažery a zaměstnanci ve společnosti!

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.