Q-Gates & Q-Walls

V případě zřízení Q-Gates je toto důsledně prováděno s cílem, aby se žádné vadné díly nedostaly do výrobního procesu, nebyly dále ve výrobním procesu interně předávány a nebyly odesílány k zákazníkovi.

Za tímto účelem vám nabízíme tyto služby:

 • Q-Gates & Q-Walls jakéhokoliv druhu
 • 100% kontroly příjmu zboží
 • 100% kontroly výdeje zboží
 • 100% kontroly v rámci dvou procesních kroků

Jaké výhody vám můžeme nabídnout:

 • Týmy se zkušenostmi v oblasti OEM
 • Denní Paretovo hodnocení s údaji jako základ pro analýzu příčin
 • Rychlá zpětná vazba v případě nových projevů chyb na lince
 • Rychlá reakční doba při úpravách projevů a měřítek chyb
 • Vlastní antistatické plochy
 • Komunikace
 • Transparentnost
 • Důvěryhodný rozsah

Jak vás můžeme podpořit?

Těšíme se na vaši zprávu.