Q-Gates & Q-Walls

V prípade zariadenia Q-Gates sa to dôsledne vykonáva s cieľom, aby sa žiadne chybné dielce nedostali do výrobného procesu, ďalej sa vo výrobnom procese interne neodovzdávali a neodosielali zákazníkovi.

Na tento účel vám ponúkame tieto služby:

 • Q-Gates & Q-Walls akéhokoľvek druhu
 • 100 % kontroly príjmu tovaru
 • 100 % kontroly výdaja tovaru
 • 100 % kontroly v rámci dvoch procesných krokov

Aké výhody vám môžeme ponúknuť:

 • tímy so skúsenosťami v oblasti OEM
 • Denné Paretovo hodnotenie s údajmi ako základ analýzy príčin
 • Rýchla spätná väzba v prípade nových prejavov chýb na linke
 • Rýchly reakčný čas pri úpravách projektov a meradiel chýb
 • Vlastné antistatické plochy
 • Komunikácia
 • Transparentnosť
 • Dôveryhodný rozsah

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.