Certifikáty

ISO 9001:2015 Systém manažmentu kvality

Náš systém manažmentu je koncipovaný v súlade s požiadavkami DIN ISO 9001 a orientuje sa na potreby našich zákazníkov.

Jasná štruktúra a rozdelenie právomocí rovnako ako štíhla hierarchia firmy nám umožňujú flexibilne reagovať na prichádzajúce výzvy.

Ak máte otázky týkajúce sa nášho systému manažmentu kvality alebo ak potrebujete ďalšie informácie v rámci hodnotenia dodávateľov, neváhajte a obráťte sa na nás.

Stiahnite si náš certifikát tu!

certificate ISO 9001:2015 schambeck group
certificate ISO 9001:2015 schambeck group
certificate ISO 9001:2015 schambeck group
certificate ISO 9001:2015 schambeck group

ISO 14001:2015 Environmentálny manažment

Environmentálna norma DIN ISO 14001 sa vzťahuje na otázky systému environmentálneho manažérstva súvisiace s našimi službami.

Patrí sem identifikácia a kontrola vplyvov na životné prostredie, zlepšenie environmentálnej kompatibility, ako aj systematika stanovovania environmentálnych cieľov.

Stiahnite si náš certifikát tu!

certificate ISO14001:2015 schambeck group

TISAX Assessment Level 2

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce požiadavky našich zákazníkov v automobilovom priemysle je skupina schambeck od augusta 2022 certifikovaná certifikátom TISAX Level 2 „Bezpečnosť informácií podľa vysokých požiadaviek na ochranu“.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s bezpečnosťou informácií alebo potrebujete ďalšie informácie o certifikácii TISAX, kontaktujte nás.

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.