naše Služby

check & sort

experts & engineers
produce & pack

Vďaka previazanej sieti našich závodov sme schopní v krátkom čase poskytnúť podporu v rôznych regiónoch.

Našim zákazníkom ponúkame najväčšiu pridanú hodnotu v kombinácii našich obchodných oblastí!