Kontrola a triedenie

V oblasti kontroly a triedenia vám môžeme pomôcť, aby sa žiadne chybné dielce nedostali do výrobného procesu, aby vo výrobnom procese ďalej interne nepostupovali a aby sa neodosielali k zákazníkovi.

Na tento účel vám ponúkame tieto služby:

 • Zriadenie Q-Gates & Q-Walls
 • Kontrola a triedenie
 • Meracia technika – 3D merací priestor
 • Rezidenční pracovníci/naši špecialisti na mieste
 • Rework / presné dodatočné spracovanie
 • Vlastné antistatické plochy
 • Kontrolné plochy v súlade s ISO 15378 / hygiena

Aké výhody vám môžeme ponúknuť:

 • Rýchly reakčný čas (zaručený do 90 minút!)
 • Denné Paretovo hodnotenie s údajmi ako základ analýzy príčin
 • Rýchla spätná väzba v prípade nových prejavov chýb
 • Vlastné antistatické plochy
 • Denné vyhodnocovanie
 • Komunikácia
 • Transparentnosť
 • Dôveryhodný rozsah

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.