Rezidenčný pracovník

Náš rezidenčný pracovník je za vás na mieste u vašich zákazníkov a zaisťuje prijímanie a spracovanie reklamácií až po zistenie stavu konštrukčných dielcov; opravy, spätné zobrazenie parametrov chýb rovnako ako vytvorenie hodnotení.

Výhody pre vás:

  • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov vďaka starostlivosti na mieste
  • Rýchle spätné zobrazenie parametrov chýb s cieľom interne optimalizovať procesy
  • Zníženie počtu chybných dielcov vďaka ľahkej oprave na páse
  • Koordinácia kontrolných prác a opráv u zákazníka
  • Flexibilné vyúčtovanie podľa trvania práce

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.