Rework

Ak nájdeme a vytriedime chybné dielce, nemusí ísť nevyhnutne o nepodarok. V záujme úspory zdrojov sa pokúšame chybné dielce opraviť tak, aby následne zodpovedali špecifikáciám. Toto sa robí na základe zodpovednosti za produkt v úplnom súlade s našimi zákazníkmi a na výhradný jednoznačný pokyn našich zákazníkov. Vďaka profesionálnym nástrojom a remeselnej zručnosti našich špecialistov je možné výrazne znížiť náklady na chyby.

Na tento účel vám ponúkame tieto služby:

Rework akéhokoľvek druhu:

  • Odihlenie, brúsenie, čistenie atď.
  • Update flash pamätí, dát
  • Preetiketovanie
  • Odstraňovanie cudzích telies
  • Opravy akéhokoľvek druhu

Aké výhody vám môžeme ponúknuť:

  • Denné Pareto hodnotenie s údajmi ako základ analýzy príčin
  • Rýchly reakčný čas
  • Vlastné antistatické plochy

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.